Notice: Undefined property: EasyColumns::$use_custom in /home/deb72026/domains/zebravinken.nl/public_html/wp-content/plugins/easy-columns/easy-columns.php on line 233

NZC

Nederlandse Zebravinken Club (NZC)

In 1992  werd ik lid van de NZC en in 1996 ook secretaris geworden van de club afdeling Drenthe. Deze functie vervulde ik tot 2014 en voorzitter van 2014 tot 2016. Ik ben nu, na 20 jaar, gestopt met alle bestuurlijke functies. Het was erg leuk werk om te doen maar het werd tijd voor vers bloed in het bestuur.

Vanaf het moment dat ik NZC lid werd gingen de resultaten vooruit. Dit komt mede doordat je dingen hoort en ziet op de shows, meerdere kwekers ontmoet en natuurlijk het clubblad van de NZC. Ik kan het daarom ook iedereen aanraden om lid te worden van de NZC

Clubblad

Het mooie clubblad het Zebrapad verschijnt 1 x per 2 maanden. Naast wetenswaardigheden over de NZC vindt je er nuttige en praktische informatie over zebravinken.

Het nieuws uit de regio’s, de agenda, een losse bijlage met kleurenfoto en een beschrijving met een kweekaanwijzing van een bepaalde kleurslag, vormen mede de inhoud van dit clubblad. Het clubblad wordt met veel zorg samengesteld door een actieve en deskundige redactie. En het resultaat mag er wezen!

Nuttige NZC links
Homepage – www.nederlandsezebravinkenclub.nl
Facebook – www.facebook.com/Nederlandse-Zebravinken-Club-265272033607586

Het Zebravinken boek

De Zebravink is geschreven door een redactiecommissie, die is gevormd door vijf bekende zebravinkenliefhebbers van de Nederlandse Zebravinken Club (NZC). In enkele hoofdstukken wordt uitgebreid aandacht besteed aan de huisvesting, de verzorging, en het tentoonstellen van zebravinken. Verder wordt op een praktische wijze uitleg gegeven over onderwerpen als erfelijkheidsleer, pigmentsynthese en veerstructuur. Het belangrijkste deel van dit boek is beschikbaar gehouden voor de beschrijving van bijna 200 kleurslagen en voorzien van ruim 380 prachtige foto’s. Iedere kleurslag wordt uitgebreid geanalyseerd en is voorzien van een praktische kweekaanwijzing.

Hiermee mag dit boek gezien worden als een zeer waardevolle handleiding voor de selectieve-, kleur- en postuurkweek. De Zebravink zal voor een beginnende zebravinkenliefhebber een handleiding kunnen zijn voor het bereiken van de top als zebravinken kweker. Voor de topkweker kan dit boek een aanzet zijn om het ook eens met andere kleurslagen te proberen. Dit boek is een must voor elke liefhebber en verkrijgbaar via de NZC Webshop