Notice: Undefined property: EasyColumns::$use_custom in /home/deb72026/domains/zebravinken.nl/public_html/wp-content/plugins/easy-columns/easy-columns.php on line 233

Privacybeleid

zebravinken.nl, gevestigd te Steenwijksmoer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Algemeen

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de persoonsgegevens wordt bij Wetgeving gelegd bij degene die de gegevens beheert. In dit geval de leiding van zebravinken.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

zebravinken.nl verwerkt uitsluitend de volgende, tijdens het aanmelden als deelnemer aan de veiling, door uzelf verstrekte persoonsgegevens :

• Een door uzelf gekozen gebruikersnaam
• Uw E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via jan@zebravinken.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is.
– U te informeren over belangrijke gebeurtenissen aangaande zebravinken.nl.

Het afgeven van gegevens

Als u een overeenkomst met zebravinken.nl aangaat bent u verplicht de gevraagde persoonsgegevens af te geven en akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Als u dit niet wil kunt u geen overeenkomst aangaan met zebravinken.nl, en dus niet deelnemen aan de veilingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

zebravinken.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

zebravinken.nl verkoopt en deelt uw gegevens niet met of aan derden tenzij hiertoe gelast door erkende Nederlandse autoriteiten/wetgevende instanties

Gebruik van cookies

Op onze website worden cookies geplaatst van Googel, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoeveel, en hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De aldus verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door zebravinken.nl en heb uw het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat uw bij ons een verzoek kunt indienen om een export van de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken aan u overhandigen.

U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jan@zebravinken.nl. We reageren zo snel mogelijk en altijd binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

zebravinken.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jan@zebravinken.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens
www.zebravinken.nl | jan@zebravinken.nl